L A D İ K

Yazı İşleri Müdürlüğü

Mustafa ŞİMŞEK

Yazı İşleri Kalemi Personeli

Ertuğrul ACAREL

Yazı İşleri Kalemi Personeli

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yetki, Görev ve Sorumluluklar;

Belediye Meclisi ile ilgili görevleri,

Belediye Encümeni ile ilgili görevleri,

Gelen-Giden Evraklar ile ilgili görevleri,

Evlendirme Memurluğu ile ilgili görevleri

Meclis ve Encümen İşleri, Yazı ve Evrak Kayıt İşleri, Evlendirme İşlerinden oluşmakta olup, göstergeler 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun vermiş olduğu yetkilerle 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununa göre yürütmektedir.

Misyon;

Ladik'i maddi, manevi, sosyal, kültürel alanda modern bir şehir haline getirmektir.

 

Yazı ve Evrak Kayıt İşleri Birimi;

Belediyemiz yönergelerinin yerine getirilmesinde Bakanlıklarımız ve ilgili kuruluşlardan gelen Genelgeler, Yönetmelikler yazılar özel kuruluşlardan gelen dilekçeler ve evrakların içeriğine göre ilgili birimlere havale edilmek üzere zimmetle dağıtmaktır.

 

Meclis ve Encümen Yazışma Birimi;

Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin gündemini hazırlamak, gündemdeki konuların görüşülmesini sağlamak, alınan kararları karar metni haline getirmek, kesinleşmiş kararları ilgili birimlere göndermek.

 

Evlendirme İşleri Birimi;

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu çerçevesinde evlenmek isteyenlerin müracaatlarını kabul ederek evlenme akitlerini yerine getirmek.

 

Vizyon:

Ekonomisi ile üretken, şehirciliği ile örnek milli ve manevi değerlerini insanlığa sunabilmiş bir dünya kenti haline dönüştürmektir.

İlkemiz:

   1.Kamu kaynaklarını Ladik halkının menfaatleri doğrultusunda israf etmeden hak,hukuk ve mevzuat çerçevesinde doğru yerde kullanmaktır.

   2.İş işlem ve faaliyetlerimizde çağdaş bilimsel açık ve adil olmaktır.

   3.Belediye hizmetlerinde yaşlı,güçsüz, engelli ve yoksul hemşerilerimize öncelik vermektir.

   4.Personel gücümüzü yükseltip halkımızı artırmaktır.