L A D İ K

Fen İşleri Müdürlüğü

Seyitahmet ÇALOĞLU

Fen İşleri Personeli

Selim BALCI

Fen İşleri Personeli

Bedirhan OĞUZ

Fen İşleri Personeli

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü; Belediyemiz hizmet içinde yaşayan tüm halkımızın müşterek ve ferdi isteklerinin kullanımları ve yöneticilikleri nasıl sistemleri ile uyumludur.


Fen İşleri Müdürü

Misyon;

Ladik Belediye Başkanlığı Ladik'in Doğal, Tarihi, Kültürel, Sanayi ve Kentsel yapı uygun kaliteli yaşam hizmetleri sunmaktır.

Fen İşleri Müdürlüğü olarak Ladik Belediye Başkanlığı bu temel ilkeleri ve bunun için Ladik halkı yaşam standardını en üst refah seviyelerine taşıyacak bir şekilde gerekli olan alt yapı (Kanal, Yol, Duvar, Parke, Tretuvar, Asfalt kaplama vb) ve üst yapı (Kentsel çevre düzenlemeleri) ) ), Eğitim-Kültür-Sağlık-Spor ve Hizmet bina tesisleri vb) çalışmaları; Eğitimsel ve harici hizmet binaları, Eski eser restorasyon koruma standartları, yol ve çevre düzenleme çalışmaları projelendirme yapılmaktadır.

Vizyon;

İlçemizin tarihi ve doğal yapısını bozmadan koruyarak kendi, özgün içerik yapısına uygun olarak çağdaş dış düzenlemelerinizi içerir. 

Bu kullanım müdürlüğümüzün yeni hali ile 67.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar;

1-Belediye Başkanı ve Meclisin karar kararlarını gösterir.

2-Belediye Encümen kararlarını verdikleri kararların hayata geçirilmesini (yetki ve sorumluluklar için) sağlamak.

3-Belediyemiz arasında bulunan bulunan mahalle muhtarları ile belediyemiz arasında hizmet açacağı köprü görevi yapmak.

4-Belediyemiz'de çocukları mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt, parke taşı, kaldırım) yapımı gerçekleştiriliyor tamir ve bakımlarını takip ederek rutin olarak içerir.

Asfalt ve parke taşı aşamasına kadar olan işleri gerçekleştirerek kullanıcılara hizmete sunmak.

6-Sınırlarımız içindeki metruk, terk edilmiş, görüntü kirliliği yaratan yapılar

7-Müdürlüğünün tahmini gelir, gider belediyesi hazırlayarak tüm belediye görevlerinin inşaat bakımı, onarım.

8-Belediyemiz personeli, makine imalatı için tüm imalatları içindir.

9-Belediyemize ait tüm araç, iş makinesi, servis aracı vs tamir ve bakımını yapmak veya yaptırmak.

10-Belediyemize ait tüm tesis ve binaların bakım, tamirat ve inşaasını içerir.

11-Belediyemizin tüm birimlerinden gelecek imalat bakım tamirat işlerini yerine getirmek.

12-Belediyemizin alt yapı, yol ulaşım, trafik gibi konularının görüşldüğü (AYKOME, UKOME) gibi kurulların kararlarını uygulamak.

13-Yasa ve yönetmelikler bazı Saski, Yedaş, Telekom, Samgaz vb Kurum ve Kuruluşlarla koordineli iş ve bazıları çalışır.

14-Belediye Kanunun gereklilikleri Sağlık Ocağı, Okul vb Devlet kurumlarının yapım, inşaat imalat yapımında gerekli sağlamak.

15-Sel ve diğer doğal afetler için gerekli halkın birebir istek ve şikâyetlerine en kısa zamanda ulaşarak çözüm üretmek. 

16-Belediyemiz birimlerinin ihaleli işlerle ilgili yasal iş ve bilgilerinizi.

17-Vatandaşın yol, yapım, imalat vb hizmetler için vericiler ve talepleri değerlendirerek yasa ve yönetmelikler.

18-Valilik ve Büyükşehir Belediyesinden gelen direktif ve emirlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak.

19-Belediyemize ait imar planlarımızda park ve çocuk bahçesi manzarası alanlara park, bahçe, yeşil alan inşaatlarını yapmak.

20-Park ve bahçeler için ihtiyaç olan tüm inşaat malzemeleri temin ederek park ve bahçelerinin sağladığı sunmak.

21-Spor sahaları ve çocuk oyun alanları inşa etmek ve halkın hizmetine sunmak.

22-Halk Eğitim merkezi inşa etmek.

23-Toplu, düzenli ve temiz pazar yerleri inşa etmek.

24-Yağmur suyu yağmur suyu drenajlarına bağlamak ve çözüm üretmek.

25-Sosyal ve Kültürel etkinlikler organizasyonlarında her türlü destek ve faaliyetini yürütmek.

26-Belediyemize ait yollarda, yapılarda, makine ve teçhizatta meydana gelen veya oluşan zarar tespitlerini yaparak resmiyette işleri takip etmek.

27-Belediyemizin makine parkı ve hizmet araçlarından herkesin eşit ve müşterek yararlanmasını sağlamak.