Önemli Telefonlar

  Kaymakamlık Mal Müdürlüğü
  Kaymakam 771 30 11 Müdür 771 30 71
  Yazı İşleri Müdürlüğü 771 30 70 Tahsilat Servisi 771 30 85
  S.Y.D. Vakfı 771 32 84 Muhasebe servisi 771 31 26
  Belediye Başkanlığı Gelir Servisi 771 34 75
  Santral 771 30 21 Gelir Şefliği Faks 771 44 10
    771 30 30 Nüfus Müdürlüğü Tel-Faks 771 31 31
    771 44 30 İlçe Tarım Müdürlüğü
  Faks 771 22 11 Santral 771 30 13
  Zabıta 771 40 06 Müdür 771 3010
  Belediye Otobüs İşl. 771 34 82 Orman Bölge Şefliği
  İtfaiye 771 30 64 Şef 771 30 68
  Yangın İhbar 110 Odun Deposu 771 20 27
  Hamamayağı Kaplıcası 782 00 01 PTT
  Cumhuriyet Başsavcılığı Müdür 771 31 22
  Santral 771 33 98 Vezne 771 31 00
  İlçe Seçim Kurulu 771 33 41 Abonman 771 21 51
  Faks 771 43 03 Posta Hizmetleri 771 21 52
  Devlet Hastanesi Özel İdare Müdürlüğü 771 30 41
  Santral 771 41 44 Köylere Hiz. Götürme Birl  
  Baştabip 771 35 91 Müftülük
  Müdür 771 37 83 Müftü 771 31 05
  Faks 771 37 83 Faks 771 37 91
  Merkez Sağlık Ocağı 771 31 97 Tapu ve Kadastro Müdürlüğü
  Jandarma Bölük Komutanlığı Tapu Sicil Müdürü 771 33 90
  Santral 771 30 03   771 47 91
    771 41 43 Kadastro Şefliği 771 34 64
  Komutan 771 30 14 Esnaf Kefalet Kooperatifi 771 30 23
  2. Jand. Kom.Böl. Kom. 771 52 21 TEDAŞ
  Emniyet Amirliği Şef 771 20 70
  Karakol 771 30 44 Santral 771 30 76
  Amir 771 33 51 Elektrik Arıza 771 20 70
  Polis İmdat 155 Türk Telekom 771 44 45
  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Otomatik Santral 771 30 00
  Santral 771 30 51 Ziraat Bankası
  Müdür 771 32 86 Müdür 771 30 02
  Faks 771 32 86 Santral 771 30 62
  Halk Eğitimi Merkezi 771 30 86 Muhasebe 771 32 39
  Akpınar Ana. Öğret. Lis. 771 30 01 Faks 771 21 45
  Çok Programlı Lise 771 30 18 Pancar Bölge Şefliği 771 30 06
  İmam Hatip Lisesi 771 33 09 Pancar Ekiciler Kooperatifi 771 25 47
  Sağlık Meslek Lisesi 771 28 45 Şoförler ve Otom. Der. 771 45 66
  Atatürk İlköğretim Okulu 771 30 79 Köy Hizmetleri Bakım Evi 771 34 65
  100. Yıl İlköğretim Okulu 771 30 80 Atatürk Halk Kütüphanesi 771 44 20
  T.M.P İlköğretim Okulu 771 30 05 Noter 771 30 84
  Öğretmen Evi 771 24 11